Địa chỉ: Số 325 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (Cách Cầu Bà Bộ - 100m)
KỆ GỖ ĐA NĂNG 3 TẦNG
Cũ (99%)
KỆ GỖ ĐA NĂNG 4 TẦNG
Cũ (99%)
KỆ GỖ ĐA NĂNG 5 TẦNG
Cũ (99%)
KỆ BÌNH NƯỚC MẪU MỚI
Mới(100%)
KỆ CHỮ X 2 TẦNG
Mới(100%)
KỆ CHỮ X 3 TẦNG
Mới(100%)
KỆ CHỮ X 4 TẦNG
Mới(100%)
KỆ CHỮ X 5 TẦNG
Mới(100%)
KỆ SÁCH 3 TẦNG 40CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 4 TẦNG 40CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 5 TẦNG 40CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 3 TẦNG 50 CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 4 TẦNG 50 CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 5 TẦNG 50 CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 3 TẦNG 65CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 4 TẦNG 65CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 5 TẦNG 65CM
Mới(100%)
KỆ SÁCH 3 TẦNG 80CM
Mới(100%)

Vui lòng chờ

0389 299 656